PatientPro Vilkår og betingelser

PatientPro Vilkår og betingelser

Brugere af patient.info(det "Internet side") kan købe yderligere tjenester fra operatøren af ​​denne hjemmeside Egton Medical Information Systems Limited (”EMIS”), som handler som patient.info.

1. Generelt

Disse vilkår og betingelser gælder for brugere af hjemmesiden, som ønsker at købe nogen af ​​de PatientPro-tjenester, der er beskrevet nedenfor i punkt 4 (den ”Tjenester”).

Godkendelse af EMIS af din ordre til at købe nogen af ​​Tjenesterne er betinget af, at kunden accepterer disse vilkår og betingelser.

2. Ordreproces

For at købe nogen af ​​Tjenesterne skal du følge online bestillingsprocessen på hjemmesiden.

For at kunne bestille nogen af ​​Tjenesterne skal du have en gyldig aktiv PayPal-konto.

Du kan opgradere de Tjenester, du køber hos EMIS, til enhver tid via online bestillingsprocessen.

3. Ordrebekræftelse

EMIS vil anerkende accept af din ordre og under forudsætning af en sådan accept skal Tjenesten påbegyndes straks efter denne ordre. Hvis Tjenesten ikke er startet inden for 24 (24) timer efter din modtagelse af EMIS 'accept, bedes du kontakte EMIS på: [email protected]

4. Tjenester

Du bliver bedt om at vælge fra følgende fire tjenester, hvis fulde detaljer er på hjemmesiden:

  • Gratis konto Bogmærke sider
  • PatientPro Tracker - Funktioner omfatter bogmærke sider, tilføje noter, spore alle sider, du har set, se og eksporter noter og logfiler på sider, der er set
  • PatientPro Ingen annoncer - Funktioner omfatter bogmærke sider, fjern alle tredjeparts reklame fra patient.info undtagen en (1) meddelelse fra sponsor. For at undgå tvivl vil webstedet "MyHealth" på http://myhealth.patient.info og webstedet "Shop" på http://shop.patient.info stadig vise annoncer med denne mulighed.
  • PatientPro Complete - Funktioner omfatter bogmærke sider, tilføj noter, spor alle sider, du har set, se og eksporter noter og logger til sider, Pro højre menu på alle kliniske artikler, fjern alle tredjepartsannoncering fra patient.info undtagen en (1) meddelelse fra sponsor. For at undgå tvivl vil webstedet "MyHealth" på http://myhealth.patient.info og webstedet "Shop" på http://shop.patient.info stadig vise annoncer med denne mulighed.

5. Priser

Tjenestens pris er som følger:

  • Gratis konto - Gratis
  • PatientPro Tracker - £ 2,99 per måned
  • PatientPro Ingen annoncer - £ 2,99 per måned
  • PatientPro Complete - £ 4,99 per måned

Disse priser er inklusive moms.

Skulle du opgradere Tjenestene til enhver tid, vil du blive opkrævet et proklasseret gebyr for den opgraderede Service for faktureringsmåneden, hvor du vælger at udføre en sådan opgradering. Ved starten af ​​den følgende faktureringsperiode opkræves gebyrerne på niveauet for den opgraderede service.

6. Betaling

Betaling for Tjenesten skal ske via PayPal i forvejen for måneden og vil gentage på månedsdagen for købsdatoen for hver efterfølgende måned af Tjenesten, indtil Tjenesten annulleres i henhold til paragraf 11.

Ingen andre betalingsmetoder accepteres.

Der ydes ingen refusion af betalingerne.

Hvis du ikke foretager betaling, kan EMIS straks afbryde Tjenestens levering.

7. Intellektuel ejendomsret

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i og til Tjenesterne, herunder uden begrænsning, ophavsret i tilknytning hertil, er og forbliver EMIS's ejendom.

8. Støtte

Hvis du har problemer med Tjenesten, skal du kontakte EMIS på: [email protected]

9. Data og databeskyttelse

EMIS vil overholde databeskyttelsesloven.

Efter din annullering af Tjenesterne slettes alle data, som du indtaster under din brug af Tjenesterne. EMIS er ikke ansvarlig for at beholde disse data, og hvis du ikke ønsker at miste disse data, skal du eksportere dataene forud for annullering af Tjenesterne.

INGEN DATA AF EN PERSONLIG NATUR I FORBINDELSE MED DIG OG / ELLER EN ANDRE TREDJEPART (INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET DERES PATIENTER, DER ER EN MEDICINSK PRAKTISK), SKAL INDGÅES AF DIG I DIN BRUG AF TJENESTERNE.

10. Kundeforpligtelser

Hele tiden når vi beskæftiger os med EMIS forventer vi, at du vil være samarbejdsvillig og høflig.

11. Annullering af Tjenesterne

Du kan til enhver tid annullere Tjenestene ved at logge ind på hjemmesiden og følge online annullering fra 'Min konto> Administrer dit abonnement'.

Ved afbestilling forbliver tjenesterne aktive indtil udgangen af ​​den aktuelle månedlige faktureringsperiode. Der ydes ingen refusion af betalingerne.

Hvis du undlader at betale de relevante gebyrer, kan EMIS straks afbryde Tjenestens levering. Hvis du misbruger tjenesterne på nogen måde, kan EMIS straks afbryde Tjenestens levering.

Skal Tjenestene annulleres, er Deres opmærksomhed specifikt henledt til bestemmelserne i punkt 9 i relation til det potentielle tab af data.

12. EMIS-ansvar

EMIS er ikke ansvarlig over for Kunden for ethvert tab eller skader, der opstår direkte eller indirekte i forbindelse med disse Betingelser eller Servicer. EMIS udelukker udtrykkeligt ansvar for følgeskader eller tab eller tab eller fortjeneste, forretningsomsætning, goodwill eller forventede besparelser. Under alle omstændigheder holdes udelukkelse af ansvar i disse Betingelser ugyldigt af en eller anden grund, vil EMIS kun blive ansvarlig for tab eller skade, der er begrænset til de gebyrer, som du har betalt til EMIS i forbindelse med Tjenestene.

13. Generelt

EMIS er ikke ansvarlig over for Kunden for noget, der ud over denne bestemmelse kan udgøre brud på denne Aftale, der opstår som følge af force majeure, nemlig omstændigheder uden for Leverandørens kontrol, som skal omfatte (men ikke være begrænset til) Guds handlinger, farer ved havet eller luft, ild, oversvømmelser, tørke, eksplosion, sabotage, ulykke, embargo, mangler eller produktionsproblemer.

Hvis en bestemmelse (eller en del af en bestemmelse) i disse vilkår og betingelser er fundet af en domstol eller en administrativ myndighed med kompetent jurisdiktion for at være ugyldig, uhåndhævelig eller ulovlig, forbliver de øvrige bestemmelser gældende. Hvis en ugyldig, uhåndhævelig eller ulovlig bestemmelse ville være gyldig, eksigibel eller lovlig, hvis en del af det blev slettet, finder bestemmelsen anvendelse, uanset hvilken ændring der er nødvendig for at få parternes hensigt.

En frafald af enhver ret i henhold til disse vilkår og betingelser er kun effektiv, hvis den er skriftlig, og den gælder kun for den part, som afkaldet er rettet til, og de omstændigheder, som det er givet til.

Disse vilkår og betingelser er fortolket i overensstemmelse med engelsk lov. Ved at bestille Tjenesten accepterer du uigenkaldeligt, at engelske domstole har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav, der opstår ud af eller i forbindelse med Tjenesterne (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav).

Disse vilkår og betingelser tillægger ikke nogen rettigheder til nogen person eller parti (bortset fra parterne i denne aftale og (hvis det er relevant) deres efterfølgere og tilladte tildelinger) i henhold til loven om tredjeparters rettigheder (1999).

Kontakt os Egton Medical Information Systems Limited Registreret i England nr. 2117205 moms nr. 927 1492 14

Godkendt kontor: Rawdon House, Green Lane, Yeadon, Leeds, LS19 7BY

Version 1.1 oprettet 5/6/2013

smertestillende medicin

Underarmskader og frakturer